L

Awit Kay Yahweh 1

Si Kristo Higit sa Lahat (cover)

A Psalm

by Northeast PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Alay

by Mindanao PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Hallelujah sa Dakilang Pagibig Niya

by Bulacan PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Tunay na Kaibigan

by West Middle PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Just Believe

by East Mindanao PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

This Time

by Northwest PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Tanging Awit

by Middle PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Pasasalamat

by Pangasinan PAC | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili

Si Kristo Higit sa Lahat

by Arnel De Pano | Awit kay Yahweh 1: Tugon ng Bayang Pinili