L

Awit Kay Yahweh 3

Awit Kay Yahweh 3

Himig Kapayapaan

by Northwest PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Jehovah Rapah

by Tarlac PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Ang Pag-alpas Doon Po Sa Amin

by Northeast PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Through You

by Visayas PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Puso

by Northwest Mindanao PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Hesu Kristo

by East Mindanao PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Kontra Agos

by Mindanao PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Tayo Ang Simula

by Central Luzon PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Ating Sigaw

by Middle PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Freedom In Your Hands

by West Middle PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

United (Sing For The Lord)

by PAC Cavite | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya

Tagapagligtas

by PAC | Awit kay Yahweh 3: Himig Kapayapaang May Hustisya