Punong-puno ng pasasalamat na pagbati para sa isang matagumpay at mapagpalang Christmas Institute 2023! Malugod naming ipinapaabot ang pagpupugay para sa lahat ng mga delegates, staff, officers, at mga manggagawa na naging bahagi ng ating taunang gawain. Gaya ng...

read more